fbpx

Respecteer de signalisatie ook tijdens Racing-Termien!

Vanavond speelt Racing zijn derde competitiewedstrijd in het nieuwe seizoen.

Net zoals in de voorbije thuiswedstrijden zijn er bijzondere veiligheidsmaatregelen van kracht.

Net zoals tegen Diest is de zittribune verdeeld in diverse bubbels.

In vak F (zijtribune kant chalet) zijn bubbels van 4, net als in middentribune D ernaast.

In vak C zijn de bubbels 3 mensen groot en in vak E (zijkant kant Schorsmolenstraat) vindt u bubbels van 2.

Er zullen 400 supporters van Racing aanwezig zijn. Om organisatorische redenen zijn er geen supporters van Termien vanavond.

In elk tribunevak zijn stickers aangebracht. Het is de bedoeling dat u plaatsneemt op een zitje met een groene sticker erop. Zitjes met een rode sticker erop moeten vrij blijven.

Respecteer deze regel, want die vormt de basis van het hele corona-plan: bubbels met afstand van elkaar, met telkens een VOLLEDIG lege rij boven en onder.

De rode en groene stickers (lees verder onder de foto):


Alleen drinken IN de zittribune

Ook vanavond blijft het chalet de hele wedstrijd gesloten. Ook voor de wedstrijd is het chalet dus dicht.

Als compensatie zorgt de club ervoor dat bij de opening van het stadion om 19u (= 1 uur voor de aftrap) iedereen meteen in de zittribune terecht kan.

U mag dus om 19u naar OVK komen, en het is de bedoeling dat u meteen in de tribune plaatsneemt. Onze mobiele obers zullen klaar staan om u te bedienen met drank.

Tot een halfuur na de match mag u in de tribune blijven zitten en in uw bubbel (!) rustig een drankje nuttigen. Op deze manier zal een meer gespreide uitstroom uit het stadion tot stand komen en is er toch nog de mogelijkheid om een klein babbeltje te slaan.

De club komt met de sluiting van het chalet tegemoet aan het verzoek van de politieke en sportieve overheden om de sport centraal te stellen en niet de horeca. Racing Mechelen vraagt om begrip voor alle maatregelen, die trouwens ook bij andere clubs van toepassing zijn.

In- en uitgang

Ook vanavond betreedt u de zittribune niet via de zijkant, maar via de deuren beneden aan de kant van de jeugdvelden.

Als u de zittribune verlaat, is dat wél via de zijkanten.

De regels nog eens samengevat:

– alle toeschouwers nemen plaats in de zittribune, in bubbels van 2, 3 en 4.

– u heeft een ticket gekocht/gekregen voor een bepaald vak en neemt uiteraard ook plaats in dit vak: zijtribune F en middentribune D betreedt u door de eerste deur die u tegenkomt om naar de zittribune te gaan, vlak naast het chalet.

De deur naar vakken F en D (lees verder onder de foto):


Kaartjes met C en E via de tweede deur

Heeft u een kaartje voor middentribune C of zijtribune E, dan betreedt u die tribune door de tweede deur die toegang geeft tot de zittribune. Dat is de deur naast de ingang naar het secretariaat en de spelerszone (vlak over het kunstgrasveld).

De deur voor de vakken C en E (lees verder onder de foto):


Andere regels:

– tussen de bubbels wordt een afstand van enkele zitjes + boven/onder een lege rij gehandhaafd.

– iedereen draagt bij het binnenkomen van het stadion een mondmasker. Het mondmasker mag alleen afgezet worden op het moment dat u op uw zitje plaatsneemt.

– tijdens de wedstrijd is geen circulatie van mensen toegelaten. U mag uw plaats alleen verlaten om naar de wc te gaan en/of in het chalet drankjetons te kopen.

De vrouwen gebruiken de wc’s IN het chalet. Daar mogen 2 vrouwen tegelijkertijd binnen: 1 in het vrouwengedeelte en 1 in het mannengedeelte.

De mannen gebruiken de wc’s NAAST het chalet, waar de urinoirs aan de muur hangen. Er is plaats voor 2 mannen: 1 aan elke kant. Daar is geen wasbakje, maar zal wel handgel staan om uw handen te ontsmetten.

De mannen mogen ook gebruik maken van de urinoirs aan de inkom. Ook daar mogen er 2 binnen: 1 aan elke kant.

– tijdens de wedstrijd kunt u in de zittribune drank kopen (plat en bruisend water, cola en bier). Er zullen mensen rondlopen met drankplateaus. U betaalt met jetons en legt die jetons op het plateau als u uw drank gekregen heeft.

– er is geen enkel fysiek contact toegelaten tussen toeschouwers: geen handshakes, geen kussen, geen omhelzingen… + houd 1,5 meter afstand van elkaar.

– volg de stickers op de grond en aan de muren die aangeven hoe u zich moet bewegen. Er is overal 1-richtingsverkeer. Kruisverkeer is absoluut verboden.

– de jeugdbar zal open zijn, maar alleen om de mobiele obers van drank te voorzien. U kan er niet plaatsnemen aan een tafel om er bediend te worden en u mag er ook niet zelf aan de toog bestellen.

– wie geen ticket heeft voor de match wordt uitdrukkelijk gevraagd om niet naar het stadion af te zakken. Samenscholingen aan/buiten het stadion zijn sowieso verboden en strafbaar.

Wie niet kan komen kijken: er is een betalende livestream (klik hier) !

Voorbeschouwing op Racing-Termien:
gesprek met coach Dave De Herdt
de matchbal wordt geschonken door Uitvaarten Perdieus