Huishoudelijk reglement

Een jeugdopleiding betreft een groep jonge sporters, ieders met hun eigen karakter. Iedereen moet de vrijheid krijgen om zichzelf te zijn, maar dit kan enkel mits de juiste (zelf)discipline en met correcte en duidelijke afspraken. Die afspraken heeft de club in een ‘Ethisch Charter’ gegoten (zie bijlage) waar de belangrijkste regels nog even opgesomd staan. In het huishoudelijk reglement gaan we nog iets dieper in op de gedragsregels binnen onze club.

Trainingen

 • Wij trainen steeds in de kleuren van de club: Groen en wit, of eventueel in een neutrale zwarte kleur. De nodige trainingskledij wordt door de club ter beschikking gesteld.
 • Spelers worden ten laatste 15 minuten voor het begin van de training in de kleedkamer verwacht. De trainer houdt een aanwezigheidsregister bij, elke afwezigheid dient vooraf en persoonlijk meegedeeld te worden aan de trainer (af te spreken met betrokken trainer).
 • Bij een langdurige afwezigheid wegens kwetsuur hou je de trainer op de hoogte van de duur van afwezigheid en de evaluatie van de kwetsuur.
 • Op training dragen we geen accessoires die jezelf of de tegenstander kan blesseren. Vb: oorringen, piercings, juwelen, …
 • Na de training ruimen we alle potjes, hesjes en andere materialen op, we laten zeker ook geen plastic flesjes of ander afval rondslingeren op of rond het terrein. Er zijn vuilbakken voorzien rond de velden waarin deze kunnen gedeponeerd worden.
 • Aan de ingang van de kleedkamers staan borstels om je schoenen af te kuisen. We kloppen deze niet uit in de kleedkamer of tegen de muren, maar gebruiken steeds de voorziene borstels om met proper schoeisel binnen te gaan.
 • We verlaten de kleedkamer in groep richting het trainingsveld. De bal houden we in onze handen.
 • Na de trainingen (en wedstrijd) douchen we steeds op de club. Vergeet je douchegerief en badslippers dus niet!
 • We laten de kleedkamer steeds proper achter.
 • Na de training keren we huiswaarts, wachten kan in de kantine. We hangen niet rond op of rond het terrein. We houden de voetbalvelden vrij voor de volgende trainingen en hangen niet rond op het veld.

Wedstrijden

 • We komen in clubkledij naar de wedstrijden. Hiervoor worden kledijpakketten door de club voorzien.
 • Ook op verplaatsing laten we de kleedkamer steeds proper achter.
 • We verzamelen voor de wedstrijd steeds op de club. Uitzonderingen dienen op voorhand afgesproken te worden met de trainer.
 • Alle afspraken omtrent netheid en hygiëne zoals bij de trainingen gelden ook op de wedstrijden.

Orde en discipline

 • Bij aankomst begroeten we trainers, afgevaardigden en teamgenoten op een respectvolle manier
 • Iedere speler voert uit wat de trainer van hem of haar vraagt
 • Gebruik van alcohol, tabak, drugs of verdovende middelen zijn ten strengste verboden binnen de accommodatie van Racing Mechelen. Ook daarbuiten raden wij spelers het gebruik hiervan ten stelligste af.

Respect

 • Respect voor elkaar, voor trainers, voor vrijwilligers, voor tegenstanders, … kortom: respect voor ieder individu. Het gebrek aan respect tegen eender wie is een zware inbreuk op de gedragsregels en kan leiden tot de zwaarst mogelijke sancties
 • Respect voor materiaal: gebeurlijke beschadigingen zijn onderdeel van de sport. Echter het toebrengen van opzettelijke beschadigingen aan materiaal zal zwaar gesanctioneerd worden en bovendien wordt de financiële schade door de speler vergoed
 • Respect voor de accommodatie: geen opzettelijke beschadigingen noch bevuilingen van kleedkamers en andere onderdelen van de accommodatie.
 • Gebruik van beledigende taal, het maken van obscene gebaren, het opzettelijk verstoren van trainingen, besprekingen of wedstrijden zijn een zware inbreuk op de gedragsregels.
 • Het uiten van bedreigingen of overgaan tot fysieke agressie betekenen een onmiddellijke verwijdering uit de club.
 • Het dragen van beledigende of discriminerende kledij is niet toegelaten

Gebruik smartphones en social media

 • Het gebruik van smartphone, tablet en dergelijke zijn verboden op de training én in de kleedkamer. We raden bovendien ook aan om zulke kostbare zaken thuis te laten en niet mee te brengen naar training of wedstrijden.
 • Het nemen van foto’s of video’s van ploegmaats, trainers, afgevaardigden, … zonder diens toestemming is een inbreuk op de privacy.
 • Het nemen van foto’s of video’s wanneer ploegmaats in de douche staan zijn absoluut verboden. Misbruik op deze regel wordt zeer zwaar gesanctioneerd.
 • Ga slim om met social media! We verwijzen hiervoor naar onze ’11 geboden voor gebruik Social Media’.
 • Ook online ben je een gezicht van de club, ontoelaatbaar gedrag al zijnde discriminerende of racistische uitspraken, online pesterijen en dergelijke kunnen eveneens binnen de club gesanctioneerd worden.

Ethiek in de jeugdsport

 • De club verbindt zich verder tot de PANATHLON-verklaring omtrent Ethiek in de jeugdsport (zie bijlage).

Bijlage: Panathlonverklaring