Racing tekent met andere Mechelse voetbalclubs in op “Come Together”

Racing heeft maandagavond samen met alle andere Mechelse voetbalclubs ingetekend op het actieplan “Come Together”.

Come Together is een actieplan van de KBVB, Voetbal Vlaanderen en de Pro League waarbij voetbalclubs handvaten krijgen om alle vormen van discriminatie te bestrijden en inclusie te bevorderen.

Dat uit zich in verschillende instrumenten, zoals een meldpunt, opleidingen, een Diversity Board, Come Together Awards, de Nationale Kamer in de strijd tegen Discriminatie en Racisme en jaarlijkse bewustmakingsinitiatieven en -campagnes.

Op één van deze bewustmakingssessies werd het zaadje voor de samenwerking met Stad Mechelen geplant.

“De KBVB richtte zich daarin specifiek naar lokale besturen”, zegt Mechels Sportschepen Abdrahman Labsir.

“Want hoe breed het draagvlak voor Come Together bij clubs ook is, het ontbreekt hen vooral aan structuur en algemene coördinatie om het project te doen slagen. Bovendien hebben veel clubs geen beleid rond discriminatie. Dan wordt zo’n actieplan ongewild dode letter.”

“Zo groeide het idee om Come Together vanuit onze stad in handen te nemen. Team Sport ging bij de Mechelse voetbalclubs langs om het project voor te stellen en de temperatuur op te meten.”

“Vandaag kunnen wij met heel veel trots zeggen dat álle Mechelse voetbalclubs actief deel uitmaken van een Mechels platform, gecoördineerd door de stad, en dat we samen schrijven aan een gemeenschappelijk beleid tegen discriminatie en voor inclusie.”

“Elke club deelde daarvoor z’n knowhow en visie over voetbal en inclusie in Mechelen. Zo’n gedragen en grootschalige aanpak op poten zetten is uniek, geen enkele andere gemeente deed ons dat voor. Het maakt ons pionier in Vlaanderen.”

Laatste workshop

Aan het uitschrijven van dit gezamenlijke beleid gingen enkele workshops vooraf voor bestuursleden en (jeugd)trainers van alle Mechelse clubs, georganiseerd door de bond en met steun van de stad.

De KBVB zorgde ook voor een starterspakket per club met een kapiteinsband, cornervlaggen en banners.

Maandagavond vond de laatste workshop plaats, waarin (jeugd)trainers praktijkgerichte handvaten meekregen om volgend seizoen mee aan de slag te gaan.