fbpx

OFFICIEEL: Racing gaat een nieuw stadion bouwen op de OVK-site

Er is witte rook in het stadiondossier van onze club. Dankzij een historische overeenkomst tussen de stad Mechelen, IBO/Investpro en Racing Mechelen is de toekomst van Racing voor de volgende eeuw in Mechelen-Noord gewaarborgd.

Racing moest door een financiële crisis in 2015 zijn stadion en de tribunes errond verkopen. Met het geld dat IBO/Investpro voor de grond betaalde, kon Racing (het grootste deel van) zijn schulden aflossen. De club was daardoor wel niet langer eigenaar van het Oscar Vankesbeeckstadion.

Door de goede verstandhouding met IBO/Investpro kon Racing de voorbije jaren wel blijven voetballen op de OVK-site. Om een duurzame oplossing te vinden voor de locatie in Mechelen-Noord zijn er de afgelopen jaren intensieve onderhandelingen gevoerd tussen Racing, de stad Mechelen en IBO/Investpro.

Vandaag kunnen we aankondigen dat er een historisch akkoord bereikt is dat alle partijen enorm tevreden stemt.

De stad neemt de grond (hoofdveld en tribunes) over van IBO/Investpro en geeft IBO/Investpro in ruil een perceel grond in de Abeelstraat in Mechelen. Daardoor wordt de stad eigenaar van de volledige OVK-site – de stad had eerder al de jeugdvelden van Racing overgenomen – en verleent de stad aan Racing een erfpacht van 90 jaar.

De toekomst van Racing op de huidige OVK-site is daardoor (minstens) verzekerd tot eind mei 2112. Meer zelfs: de club kan (en zal) nu op haar beurt werk maken van de herontwikkeling en opwaardering van de site en de bouw van een gloednieuw en modern voetbalstadion.

Racing Mechelen wil de stad Mechelen en IBO/Investpro van harte bedanken voor deze overeenkomst. Dankzij deze zware inspanningen kan onze club voor lange tijd garant blijven staan voor kwalitatief jeugdvoetbal én de groei van onze eerste ploeg op een locatie waar we al 100 jaar thuis zijn. Bedankt!

Lees ook:
meer concrete info over het stadion dat Racing gaat bouwen

Lees de perstekst vanuit de stad Mechelen integraal onder de foto.

Stad Mechelen en Racing Mechelen sluiten historische overeenkomst af

Witte rook in het stadiondossier rond Racing Mechelen: Stad Mechelen ruilt haar perceel in de Abeelstraat voor het perceel Racing (tribune en hoofdveld), de voormalige eigendom van IBO/Investpro. Op voorwaarde van de stad komen er ook 16 sociale woningen bij op Nieuw-Noord. Door deze ruil wordt de stad eigenaar van de totale Oscar Vankesbeecksite en verleent ze erfpachtrecht aan Racing Mechelen. De voetbalclub kan zich zo focussen op de herontwikkeling van de site.  

“Stad Mechelen en IBO/Investpro hebben een cruciale, historische ruilovereenkomst afgeklokt. De stad wordt eigenaar van het Perceel Racing (tribune en hoofdveld), het perceel Abeel komt in handen van IBO/Investpro”, zeggen burgemeester Alexander Vandersmissen, sportschepen Abdrahman Labsir en schepen van eigendommen Koen Anciaux. “We stellen ook als voorwaarde om meerdere sociale woningen te realiseren in samenwerking met Sociaal Verhuurkantoor Mechelen en Woonpunt Mechelen. Het toegekende erfpachtrecht stelt Racing Mechelen in staat de volledige site te exploiteren. Het 2.0-verhaal van de club kan zo eindelijk starten!”

Historisch akkoord

De toekomstplannen van Racing Mechelen vormen al even voeding voor overleg gezien de dringende nood aan nieuwe accommodatie, bij voorkeur op de huidige site. Een deel van de gronden op deze locatie – oefenvelden en jeugdterreinen – is dan al in handen van Stad Mechelen, die een erfpacht toekende aan de voetbalclub. De tribune en het hoofdveld zijn echter eigendom van IBO/Investpro. Duurzame oplossingen in de vorm van een ruil dringen zich op, waarbij Stad Mechelen constructief met Racing Mechelen meedenkt binnen een juridisch correct en sluitend kader.

Op het geruilde perceel wil IBO/Investpro hun doelstelling kunnen uitvoeren: het ontwikkelen van woongelegenheden. Zo komt perceel 134/136 in de Abeelstraat in de picture. Het appartementsgebouw en de gronden rondom zijn eigendom van Stad Mechelen en komen op dat moment leeg te staan. Een ruil tussen dit perceel en perceel Racing Mechelen (Oscar Van Kesbeeckstraat 39/41) van IBO/Investpro blijkt dus een mogelijke piste.

De stad laat bijgevolg schattingsverslagen opmaken voor beide sites. Die verslagen vormen het uitgangspunt tijdens een reeks aan intensieve gesprekken met IBO/Investpro, Racing Mechelen en andere stakeholders.

In oktober 2022 is er witte rook. Die wordt omgezet in twee overeenkomsten: enerzijds de ruil tussen Stad Mechelen en IBO/Investpro voor perceel Racing Mechelen en perceel Abeelstraat. Anderzijds de erfpacht die Stad Mechelen toekent aan Racing Mechelen.

Nieuw-Noord

Bij de perceelruil was er een financieel verschil in het voordeel van Stad Mechelen. Om dit verschil bij te passen, vraagt Stad Mechelen aan IBO/Investpro om voor dit budget sociale (huur)woningen te realiseren. “Daarmee zetten we onze doelstelling in Bestuursakkoord 2019-2024 kracht bij om 10% sociale huurwoningen te creëren in Mechelen met een sociale mix in alle wijken van de stad, dit in samenspraak met Sociaal Verhuurkantoor Mechelen en Woonpunt Mechelen.”

Deze units zullen ontwikkeld worden in project Nieuw-Noord, waar Resio operationeel is als ontwikkelaar. Het gaat over 14 sociale woonunits van IBO/Investpro, waarbij Resio bereid is het aantal te verhogen naar 16.”We bekijken vanuit Sociaal Verhuurkantoor Mechelen of we een rol kunnen spelen in de verhuur van deze woningen als sociale woning”, zegt voorzitter van SVK Mechelen Elisabet Okmen. “Dit soort samenwerkingen met vastgoedinvesteerders zorgt ervoor dat we versneld de wachtlijst voor een sociale woning kunnen wegwerken en daar gaan we ons in de toekomst dus veel meer op toeleggen.”

Erfpacht en exploitatie

Zoals beschreven, bestaat er reeds een erfpachtovereenkomst tussen de stad en de club voor de oefenvelden en jeugdterreinen op Racing. De duurtijd en vergoeding van de nieuwe erfpacht – met stadion en jeugdterreinen – wordt dus afgestemd op de reeds lopende overeenkomst. Zo heeft Racing Mechelen erfpachtrecht over de ganse site. De totale erfpacht loopt tot 31 mei 2112. Bijkomend geeft de stad ook een voorkooprecht aan de club.

Door de verleende erfpacht kan Racing Mechelen zelf instaan voor de exploitatie van de gronden. De herontwikkeling van de site is daarbij de belangrijkste focus van de club. Hun ambitie stoelt op drie doelstellingen: de eerste ploeg naar amateurklasse (sportief), alle kinderen kansen geven om zich te ontplooien (jeugd) en kinderen van Mechelen-Noord die het sociaal of qua kansen moeilijker hebben mogelijkheden aanreiken voor maatschappelijke houvast (sociaal).

Racing Mechelen investeert in deze nieuwe infrastructuur zonder financiële tussenkomst van de stad. Mogelijk komt de club wel in aanmerking voor infrastructuursubsidies via Sport Vlaanderen. Doel is om een stadion voor circa 4000 toeschouwers neer te zetten. Voor sportieve én recreatieve doeleinden: logistieke lokalen, een jeugdbar, sociale infrastructuur, een kledijwinkel, een supporterscafé, vergaderzalen, fanshop, restaurant.

Om het ganse infrastructuur te financieren, denkt de club daarnaast ook aan tal van activiteiten in ondererfpacht of via verhuur, zoals bowling, een kinderspeeltuin, fitness, wellness, een budget-/sporthotel, horeca, … Tot slot zou ook een parking voorzien worden.

Michel Vanstallen, bestuurder van Racing Mechelen, is alvast enthousiast: “Wij zijn zeer tevreden dat Racing Mechelen door dit akkoord definitief in het Oscar Van Kesbeeckstadion kan blijven. Wij gaan nu aan het werk om hier een nieuw stadion te ontwikkelen dat elke dag weer het centrum moet zijn van sport en recreatie in het Noorden van Mechelen.

imoya