Info-moment nieuw stadion: “4 tribunes? Liften? Kunstgras?…”

Maandagavond vond in de beheerraadszaal van Racing een eerste info-moment plaats over het nieuwe stadion. De supporters mochten er vragen stellen en ideeën lanceren.

“De bedoeling van deze avond is naar jullie te luisteren”, begon voorzitter François De Keersmaecker.

“Want voor we beginnen te tekenen en plannen te maken, willen we jullie horen. We willen een stadion-ontwerp maken waarin iedereen zich zo goed mogelijk voelt.”

Racing-bestuurder Michel Vanstallen leidde het info-moment vervolgens verder in goede banen.

Michel had architecten uitgenodigd van het Mechelse bureau Tecro & Krea (dat het nieuwe stadion zal tekenen) en enkele leden van zijn professionele project-ontwikkelingsteam.

“We moeten dit stadion-project zelf financieren. We hebben nog niks, dus ook geen maquette. We beginnen met een wit blad”, zei Michel.

“We vragen in onze info-sessies, die we later deze week bijvoorbeeld ook met onze buren hebben, aan iedereen ideeën en die willen we in de mate van het mogelijke verwerken in de ontwerpen, al kunnen we uiteraard niet beloven dat we álle ideeën kunnen opnemen in het definitieve ontwerp.”

“Ons nieuwe stadion omvat 3 centrale pijlers:

1- voetbal en traditie: een stadion waarin we de Racing-traditie terugvinden, zoals de beheerraadszaal, onze beroemde slogan “Waar een wil is, is een weg”, het Racing-logo in de gevel (of een perfecte replica ervan) en waar plaats is voor bijvoorbeeld graffiti.

2- recreatie de klok rond: het is vandaag economisch onverantwoord om een stadion te bouwen dat voor 17 of 18 voetbalwedstrijden per jaar gebruikt wordt. We zijn met de stad overeengekomen dat we een nieuw gebouw gaan zetten waarin voetbal gespeeld wordt, maar waar we ook activiteiten kunnen organiseren die geld opbrengen. Denk aan horeca, bowling, fitness, een hotel…. Met die activiteiten kunnen we het voetbal financieren.

3- sociaal engagement: jongeren laten sporten, en tegelijkertijd de jongeren die het moeilijk hebben structuur geven, door hen bijvoorbeeld te helpen met hun huiswerk.”

Lees verder onder het overzicht van de timing van het nieuwe stadion.

De vragen van de supporters

Na de uitleg over de (ideale) timing van het nieuwe stadion, mochten de opgedaagde fans hun zegje doen.

Hieronder vind je hun vragen, gebundeld per thema. De replieken van Michel Vanstallen (MVS) zijn toegevoegd, met de belangrijke nuance dat de antwoorden uiteraard niet bindend zijn.

TOEGANKELIJKHEID

– “Komt er een lift voor mensen die moeilijk te been zijn?”
– MVS: “Liften zullen voorzien worden. Ze passen in de algemene toegankelijkheid, waarbij ook aandacht zal zijn voor mindervaliden.”

– “Komt er een nieuwe parking?
– MVS: “De stad legt op dat vlak normen op. Wij moeten rekening houden met de verschillende activiteiten die hier zullen plaatsvinden. We gaan een parking op maat maken, maar het is niet de bedoeling dat er een parkeerplaats zal zijn voor elke auto van élke aparte supporter. Waar die parking komt? Onder het nieuwe gebouw, onder het veld…, dat gaan we qua (financiële) haalbaarheid onderzoeken. Voor de fietsers komt er een goede fietsenstalling.”

– “Racing verdwijnt door de bouw van appartementen uit het straatbeeld. Kunnen we een eyecatcher in het nieuwe stadion voorzien om Racing van buitenaf zichtbaar te maken?”
– MVS: “Daar kunnen we zeker over nadenken. Wij mogen wel pas iets voorzien vanaf de grote inkompoort, maar we zouden bijvoorbeeld een eyecatcher op het nieuwe dak kunnen zetten.”

UITZICHT 

– Hoe groot zal het nieuwe stadion zijn?
– MVS: “Nu zijn we met een kleine 1.000 supporters, bij topmatchen zijn het er meer…”

Antwoord van een supporter: “Laten we beginnen met een capaciteit van 2.000 tot 3.000, met de mogelijkheid tot uitbreiding. Op Racing liefst geen Cercle Brugge-verhaal met een stadion dat veel te groot is en waarin geen sfeer is.”

Toevoeging van een andere supporter: “We zouden eens moeten gaan kijken in 1e amateur, hoeveel mensen daar komen kijken. Want 1e amateur is toch onze ambitie? Met die aantallen moeten we rekening houden. Maar we moeten ook rekening houden met een groei van Racing, onder meer dankzij de activiteiten die hier zullen plaatsvinden.”

– “Hoe ziet de verdeling van staan- en zitplaatsen eruit? Al meer dan 100 jaar is het op Racing 75% staan en 25% zitten. Laten we dat zo houden. Dat zit in onze cultuur.”
– MVS: “De abonnementenverkoop is 50-50, dus de helft staan en de helft zitten. Staan behoort inderdaad tot de Racing-cultuur, maar ik zie ook veel gezinnen met kinderen in de tribune zitten. We zullen sowieso genoeg staanplaatsen houden.”

– “Komt er een nieuw bezoekersvak?”
– MVS: “Er komt een gesprek met Binnenlandse Zaken en politie, over hoeveel plaats moeten we voorzien en op welke plaats dat bezoekersvak zich in ons stadion moet bevinden.”

–  “Waar beginnen de tribunes? Graag op veldniveau, zodat de spelers niet moeten voetballen naar een muur van enkele meters hoog, zoals bijvoorbeeld op STVV.”
– MVS: “Alle ideeën daarover zijn welkom. We willen in elk geval een gezellig stadion waarin de sfeer van onze supporters tot haar recht komt. Een landmeter doet momenteel alle opmetingen, zodat we exact weten tot waar en hoe hoog we mogen bouwen.”

– “Komt er een dak boven de tribune achter de “goei goal”?”
– MVS: “Achter het doel mogen we niet te veel bouwen, door het flatgebouw dat er vlak achter staat. De garages onder die staantribune zijn deels van Vertommen en deels van individuele eigenaars. Daar zitten we dus beperkt.”

– “Komt er een tribune achter het andere doel?”
– MVS: “Daar zouden we iets kunnen bouwen. Niet te hoog, maar daar is wel iets mogelijk. In theorie zou je een stadion kunnen bouwen met tribunes aan de 4 kanten. Dan zou je de huidige hoofdtribune qua voetbal-capaciteit kleiner maken en meer volk in de andere tribunes zetten.”

– “Wordt het hoofdveld kunstgras of natuurgras?”
– MVS: “Alles kan. Natuurgras leunt meer aan bij het traditionele voetbal, kunstgras biedt meer mogelijkheden voor onze groeiende jeugdwerking die met 2 velden beperkt is in capaciteit. Dat moeten we goed bestuderen.”

COMFORT

– “Houden jullie rekening met oudere mensen die nu in de winter thuis blijven? Zorgen jullie voor voetbal achter glas, zodat oudere fans warm kunnen zitten en iets kunnen eten en drinken tijdens de match?”
– MVS: “We streven voor iedereen naar een maximaal comfort. Met horeca die uitzicht biedt op het veld. Loges hebben we niet meteen in gedachten, die passen niet echt bij Racing. Als we mensen uitnodigen, genieten ze net van de sfeer die in de tribunes hangt. Het mag hier niet te stijf worden.”

VERGUNNINGEN

– “Hoe realistisch is het dat we in 2026 in een nieuw stadion spelen?”
– MVS: “De werkelijkheid vandaag is dat je bijna in elk dossier procedures hebt. Het kost 60 euro om in beroep te gaan bij de Bestendige Deputatie. Dan ben je 8 tot 10 maanden kwijt.”

“Daarom deze sessies: we gaan met jullie in dialoog, maar bijvoorbeeld ook met onze buren. De stad Mechelen wil alvast in dit project meegaan, zij steunen ons. Binnenkort hebben we een nieuw gesprek met de schepen van Sport, want de stad is vragende partij om hier ook enkele andere sporten, zoals tafeltennis, onder te brengen.”

“We gaan uit van een optimistisch 2026-scenario. Dan zullen we tijdens de bouw 1 seizoen, misschien anderhalf seizoen elders moeten spelen met onze 1e ploeg. Vraag me nog niet waar, al zijn er al wel enkele mogelijkheden.”

“In elk geval gaan we sowieso naar een duurzaam stadion. Met zonnepanelen en alternatieve vormen van watervoorziening. De huidige energie- en waterrekeningen op Racing swingen de pan uit. Die veeg je niet weg door de huidige accommodatie te renoveren.”

“Of we de naam Oscar Vankesbeeck-stadion behouden?”
– MVS: “We denken niet meteen aan het François en Michel-stadion” (lacht).”

Lees ook:
meer concrete info over het nieuwe stadion (artikel van 8 november 2022)

Deze info-sessie vond plaats in samenwerking met Imoya: