Het nieuwjaarsinterview met François De Keersmaecker: “2020 was lastig, maar Racing overleeft dit”

2020 ligt achter ons, leve 2021! In een door corona geteisterd jaar beleefde ook de Racing-familie een van de merkwaardigste seizoenen in zijn geschiedenis. In zijn jaarlijkse nieuwjaarsinterview kijkt voorzitter François De Keersmaecker terug op wat geweest is, maar vooral vooruit naar wat er allemaal zit aan te komen.

Afgelopen jaar vierde Racing Mechelen zijn terugkeer naar de nationale voetbalreeksen. Door de abrupte stillegging van de competitie 2019-2020 in maart promoveerde Racing als nummer 2 in de eindstand vanuit 1e provinciale naar 3e amateur.

Het mag dan een promotie zonder feest of viering geweest zijn, de symboliek droop er vanaf: de weg naar boven is resoluut ingezet. Racing smeedt plannen, Racing broedt op nieuwe projecten, Racing koestert ambities en bovenal: het blijft niet bij loze beloftes. Racing maakt zijn doelen stapje voor stapje waar.

De barre tijden van financiële problemen en grote onzekerheid over het voortbestaan van stamnummer 24 liggen definitief achter ons. Na heel moeilijke jaren waarin Racing in een doodlopend straatje verzeild geraakt was, is het tij gekeerd. François De Keersmaecker en zijn bestuursploeg kijken alleen nog vooruit.

“Hectische periode”

We bellen de voorzitter – coronaproof – voor het interview terwijl hij aan het werken is. Als advocaat aan de balie van Mechelen en curator bij de Rechtbank van Koophandel is François De Keersmaecker meer dan ooit in de weer.

“Het is professioneel enorm druk. Tijdens de eerste lockdown in maart lagen de rechtbanken stil, maar nu loopt alles gewoon door. Uiteraard met veel aanpassingen, zoals strikte timings van rechtszaken en hoe we ons in de gebouwen moeten gedragen”, zegt de Racing-voorzitter.

“Heel wat mensen en bedrijven zijn door de coronacrisis in moeilijkheden gekomen. Daardoor stapelt het werk zich op. Net zoals andere mensen heb ik een crisis als deze uiteraard nog nooit meegemaakt. Het is hectisch.”

“Ik heb altijd al veel gewerkt, in combinatie met een aantal activiteiten buiten mijn werk maakte dat dat ik altijd een volle agenda had. Omdat je nu buiten werken niet veel kan doen, is mijn niet-professionele agenda natuurlijk een stuk leger. Dat biedt de kans om af en toe eens uit te slapen, wat rust in te lassen, een beetje tv te kijken en mijn huis wat op te ruimen.”

“Zoals iedereen wel zal weten, wonen mijn vrouw en ik samen met mijn schoonmoeder, de dochter van Oscar Vankesbeeck. Mijn schoonmoeder is 98 jaar. Dat betekent dat zij zo weinig mogelijk contact met andere mensen mag hebben in deze coronatijden. We vormen dus een bubbel van 3, met een minimum of zelfs geen bezoek.”

“Dat is niet gemakkelijk. Het ergste – zeker in deze vakantie – is dat ik het gezelschap moet missen van mijn kinderen en kleinkinderen. Met Kerstmis hebben mijn vrouw en ik samen met onze jongste zoon, diens vrouw en mijn kleinkind wel een wandeling in de stad gemaakt. Buiten dus, met ingebouwde afstand.”

“Ook mijn dochter die in Oostkamp woont heb ik samen met haar man en mijn kleinkind Louise op die manier even kunnen zien, in de tuin. We nemen geen enkel risico, we volgen de regels strikt op.”

Elke euro telt, nu meer dan ooit

François De Keersmaecker laat het hoofd niet hangen. Dat zit niet in zijn natuur. “Ik ben positief ingesteld en aangezien de coronacijfers positief evolueren, leef ik, net zoals iedereen, op hoop.”

“Wat we de voorbije maanden geleerd hebben, is dat alles zeer snel kan veranderen. Dat is echt een les die we moeten meenemen richting de toekomst. Maar ook dat we hoopvol mogen zijn.”

“Zo hoop ik dat er binnenkort opnieuw gevoetbald kan worden. Voetbal Vlaanderen heeft een richtdatum van half februari vooropgesteld. Het is mijn wens dat we die heropstart effectief kunnen laten plaatsvinden, maar het moet natuurlijk in veilige omstandigheden kunnen gebeuren.”

“De coronacrisis zal de toekomst van onze club in elk geval niet in gevaar brengen. De club rust op goeie en betrouwbare structuren.”

“In die optiek wil ik allereerst zeggen dat ik over een schitterend bestuur beschik. Er wordt vanalles gedaan en ondernomen om de financiële schade van de coronapandemie te beperken. Want we mogen niet vergeten dat ook nu nog een aantal vaste kosten blijft doorlopen, terwijl er totaal geen inkomsten zijn van ticketing en horeca.”

“Zo zijn onze jeugdspelers en jeugdtrainers blijven doorgaan. Dat moet betaald worden en daar staan we garant voor. Met grote dank aan heel veel mensen die dit mogelijk maken.”

“Ook al is het allemaal niet gemakkelijk, Racing zal deze coronacrisis zeker overleven. Daar bestaat geen discussie over. Elke euro telt en als je dan ziet dat iedereen grote inspanningen levert om de club overeind te houden, dan is dat echt hartverwarmend.”

“Er leeft nog veel op Racing. Onze trainers, spelers, supporters, vrijwilligers en sponsors laten de club duidelijk niet in de steek. We kunnen op de hulp van velen rekenen.”

“De grote solidariteit heeft ervoor gezorgd dat we alternatieve bronnen aangeboord hebben om financieel sterk te blijven staan. Initiatieven vanuit het bestuur, vanuit de vrijwilligers en vanuit de supporters: ze volgen elkaar in sneltempo op. Er kruipt veel werk in, maar zo kun je als club wel overleven.”

“Ik denk aan prachtige acties zoals de verkoop van de mondmaskers, de online-verkoop van shirts van de eerste ploeg, de verkoop van Carolus-kistjes en honderden wijnboxen, de lancering van een eigen webshop met Racing-merchandising, en nog zoveel meer. De respons die daarop gekomen is, is overweldigend. Iedereen die hieraan meegewerkt of meegedaan heeft, wil ik van harte bedanken.”

Het eerste Racing-mondmasker (lees verder onder de foto):


Initiatief durven te nemen

In de eerste weken/maanden van de competitie 2020-2021 moest Racing eerst zonder publiek spelen. Later werd dat in stapjes bijgesteld naar een maximum van 400 toeschouwers.

“We hebben op Racing grote inspanningen gedaan om die matchen voor 400 mensen op een correcte manier te laten verlopen: signalisatie in het stadion, eenrichtingsverkeer, grote oplettendheid in onze horeca-infrastructuur… Onze vrijwilligers zijn met plateaus drank rondgegaan in de hoofdtribune, om mensen op hun zitje te bedienen.”

“Racing beschikt over mensen in zijn werking die initiatief durven te nemen en de nodige knowhow hebben om dat initiatief op een goeie manier uit te voeren. We houden om de twee weken een digitale bestuursvergadering en daar wordt dit soort acties uitgebreid besproken en geëvalueerd. Dat kan ik als voorzitter alleen maar aanmoedigen.”

“Ik merkt dat onze aanpak werkt. Als ik op straat ben, word ik zelfs met een mondmasker op nog altijd herkend en aangesproken over Racing. Mensen wensen mij en de club alleen maar het beste. Dat is leuk om te horen. Aan die attitude merk je dat Racing een traditieclub is.”

“In deze moeilijke tijden blijft de band tussen club en supporters intact. Op onze website en sociale media-kanalen proberen we onze fans zo goed mogelijk te informeren over het reilen en zeilen. We brengen een hoogstaand aanbod, met interessante en leuke artikels. Persoonlijk geniet ik enorm van de Racing Retro’s: verhalen en video uit de oude doos.”

Enkele Racing Retro’s (lees verder onder de links):

Klik hier voor de Racing Retro van Germinal Beerschot – Racing Mechelen.
Klik hier voor de Racing Retro van Racing Mechelen – Zulte Waregem.
Klik hier voor de Racing Retro van Racing Mechelen – Lierse.


De relatie met de stad en de groei van onze jeugd

Voor en achter de schermen beweegt er veel op Racing. Heel zichtbaar in 2020 was de aanleg van twee nieuwe velden voor onze jeugd: een kunstgrasveld en een natuurgrasveld, met alles erop en eraan. Alles verliep in een uitstekende samenwerking met de stad Mechelen.

François De Keersmaecker: “De relatie tussen onze club en de stad is na gespannen tijden weer volledig op peil. We hebben nauwe en goeie contacten met burgemeester Alexander Vandersmissen en zijn schepenen. De stad heeft oor voor onze verzuchtingen en omgekeerd.”

“De aanleg van het kunstgrasveld is er gekomen dankzij de financiële inbreng van de stad. Zelf hebben we ook onze duit in het zakje gedaan om de rest van de jeugdaccomodatie volledig te vernieuwen en af te werken. Dat kadert in de plannen met onze jeugd en de sociale component die daaraan verbonden is.”

“De Racing-jeugdwerking heeft in korte tijd grote stappen gezet. Een top-structuur met bekwame mensen, onder leiding van AVJO Ben Van Reydt en TVJO Jan Doncos. Maar eigenlijk wil ik er geen namen op plakken, want iedereen in onze jeugdwerking is belangrijk en doet het met hart en ziel.”

“We hebben nieuwe trainers binnengehaald, hebben het aantal coördinatoren verdubbeld van 2 naar 4, hechten veel belang aan cursussen en organiseren in januari op Racing in samenwerking met Voetbal Vlaanderen een opleiding voor een jeugdtrainersdiploma…”

“In de lente konden we aankondigen dat we met onze jeugdwerking één van de partnerclubs van RSC Anderlecht zijn. Voor de meeste mensen zal dit minder zichtbaar zijn, maar die samenwerking verloopt gesmeerd. Uitwisseling van ideeën, bijscholing van trainers, spelertjes van ons die nu al op Anderlecht mogen meetrainen: dat gebeurt allemaal en zal na de corona-pandemie alleen nog maar intenser worden.”

“Zoals al enkele keren gezegd willen we met onze jeugd doorgroeien naar het interprovinciale label, het hoogste dat een club op ons niveau kan bereiken. In kwaliteit en kwantiteit groeien we dag na dag. Onze mensen van de jeugdwerking doen er alles aan om ons doel te bereiken. En zodra we dat IP-label te pakken hebben, zal Racing ongetwijfeld een nieuwe boost krijgen.”

Met de opwaardering van onze jeugdwerking is veel geld gemoeid. “Als je ambitie hebt, moet je daar de nodige financiële middelen tegenoverzetten”, zegt François De Keersmaecker.

“Nog een voorbeeldje: onze bijna 250 jeugdspelers dragen nu allemaal hetzelfde, mooie tenue. Op zich lijkt dat evident, maar dat is het hier niet altijd geweest en daar is vanuit de club een investering van duizenden euro’s voor gedaan. Je wil je als club op een deftige manier presenteren, dat hoort er allemaal bij.”

De inhuldiging van het kunstgrasveld, met burgemeester Alexander Vandersmissen, schepen van Sport Labsir en schepen van Financiën Anciaux (lees verder onder de foto):


De toekomst van de OVK-site

De vernieuwde jeugdinfrastructuur kadert in een groter masterplan rond de ontwikkeling van de OVK-site. Hoe ziet die toekomst eruit, vragen we aan François De Keersmaecker?

“Over de OVK-site wordt al enkele jaren gesproken, sinds de verkoop van onze grond door de financiële problemen die Racing enkele jaren geleden teisterden. Zelf ben ik nu bijna 2 jaar voorzitter van Racing en ik zie dat positief evolueren.”

“Het is bestuurder Michel Vanstallen die de lead neemt in dit dossier en aan een oplossing werkt. In nauwe samenspraak met IBO en de stad Mechelen. Een deadline plakken we daar niet meer op, want dat keert zich tegen jou.”

“Maar ik kan wel zeggen dat de samenwerking met IBO en de stad nooit zo goed geweest is. Iedereen trekt aan hetzelfde zeel en dat is ooit anders geweest. Zo kunnen we op korte termijn naar een definitieve oplossing gaan.”

Tot slot: wat is de wens voor 2021 van onze voorzitter? “Mijn grootste wens op Racing-vlak is dat we allemaal snel weer kunnen genieten van voetbal en onze club. In veilige omstandigheden.”

“Het is nog koffiedik kijken, maar ik hoop echt dat we met onze 1e ploeg toch nog de helft van de competitie kunnen afwerken en zo een eindklassement hebben. Maar wel mét publiek in de tribunes, want dat is noodzakelijk. Matchen spelen zonder inkomsten is rampzalig. En als we weer kunnen voetballen, dan is het onze ambitie om zo hoog mogelijk te eindigen.”

Bedankt voor het gesprek, voorzitter, en een geweldig gezond 2021 toegewenst!