“Al meteen enkele jeugdtrainers die Racing komen versterken”

Dinsdagavond heeft de jeugdwerking van Racing een info-avond gehouden voor potentiële jeugdtrainers en -coördinatoren.

“We zijn zeer gelukkig met de grote opkomst”, zei François De Keersmaecker, die het initiatief als voorzitter van het hoofdbestuur voor de volle 100% steunde.

“Bij mijn komst naar Racing begin dit jaar heb ik gezegd dat de jeugdwerking van Racing me altijd bijzonder na aan het hart gelegen heeft.”

“We willen dat met het hele bestuur en het jeugdbestuur nu omzetten in de praktijk: we willen onze jeugd weer op het niveau brengen van enkele jaren geleden, toen we een interprovinciaal label hadden.”

De Keersmaecker hoedde zich voor grootste uitspraken, maar is vastberaden in zijn voornemen om het niveau op te krikken.

“Onze jeugdwerking heeft rake klappen gekregen, maar we zijn aan de heropbouw bezig. Met gemotiveerde mensen en jeugdtrainers die er écht zin in hebben.”

“Dit alles wordt ondersteund vanuit de visie die onze TVJO Jan Doncos ontwikkeld heeft. We zijn ervan overtuigd dat we met Jan en al zijn collega’s in de jeugdwerking in de zeer nabije toekomst de nodige stappen zullen zetten in onze ontwikkeling.”

Tijdens de info-avond kondigde bestuurder Michel Vanstallen aan dat Racing voor volgend seizoen meer financiële middelen zal vrijmaken voor zijn jeugdopleiding.

Steun van Voetbal Vlaanderen

Vanuit Voetbal Vlaanderen kwam Gunther Van Steenwinkel uitleggen hoe Voetbal Vlaanderen een club als Racing Mechelen kan ondersteunen in haar werking.

“Ik ben zeer blij dat Racing een man als Jan Doncos heeft aangesteld als TVJO. Jan beschikt over het nodige enthousiasme en de nodige kennis om deze club flink vooruit te helpen”, zei de docent en clubondersteuner van Voetbal Vlaanderen.

Gunther Van Steenwinkel legde de aanwezigen uit hoe zijn organisatie het voetbal in Vlaanderen wil ontwikkelen, op en naast het veld. (voor meer info over Voetbal Vlaanderen: klik hier)

“Juiste keuzes maken”

Jan Doncos deed zijn visie op de jeugdwerking van Racing uit de doeken, aan de hand van een visuele presentatie. Daarbij kwamen onder meer de manier van trainen, wedstrijdvormen, de sociale aanpak en het plezier van het kind uitgebreid aan bod.

Jan deed een oproep aan de aanwezige kandidaten om mee de handschoen op te nemen.

“Onze avond heeft succes gehad”, blikt Jan vandaag terug op de avond. “Er hebben zich dinsdagavond na de presentatie al twee jeugdtrainers aangemeld die meteen aan de slag willen gaan bij Racing.”

“En daarnaast heeft zich een aantal mensen kandidaat gesteld voor volgend seizoen. Vooral in onze bovenbouw is veel interesse, met een 6/7-tal kandidaten.”

“Met al deze mensen gaan we uiteraard zo snel mogelijk aan tafel zitten om alles te bespreken en de juiste mensen op de juiste plaats te zetten.”

“Deze eerste info-avond was een echt succes en is zeker voor herhaling vatbaar. We willen dit voortaan 1 of misschien wel 2 keer per seizoen organiseren.”

“Niet alle kandidaten die aanwezig waren of zullen zijn, zullen zich meteen aan Racing binden, maar we willen hen wel beter leren kennen en de band aanhalen, zodat we zelf een database kunnen aanleggen voor de toekomst.”

“We doen een oproep”

Dave De Herdt, T1 van het eerste elftal, en Adriano Currenti, ex-jeugdspeler die nu zelf een zoon heeft in de Racing-jeugd en trekker van onze commerciële cel, namen het slotwoord voor hun rekening.

“We doen een oproep aan iedereen die een functie in onze jeugdwerking wil opnemen om zo snel mogelijk contact op te nemen met de club.”

“We weten dat er nog heel veel werk aan de winkel is, dit is dan ook een écht project. Als we over enkele jaren terugkijken naar deze fase, dan zullen we dat met gepaste trots doen en zeggen dat we hier allemaal samen onze schouders onder gezet hebben.”

Enkele foto’s van de jeugd-avond:


Ruimte voor externe advertenties: