fbpx

Racing is respect: onze filosofie en onze vuistregels

Racing is puur, vuur en cultuur, met “respect” als signatuur. Want fair-play en respect, dáár wil onze club mee geassocieerd worden.

Racing draagt respect hoog in het vaandel. Zonder respect voor onszelf en elkaar is er simpelweg geen Racing.

Of om het met onze – lichtjes aangepaste – slogan te zeggen: “Waar een wil is, is respect”.

Respect begint bij onszelf. Zeker in een sportclub met een open blik, een aanstekelijke sociale bewogenheid en een groot hart voor kinderen (van alle origines) is respect de basis.

Bij Racing tonen we respect voor:
– onze eigen club
– onze ploegmaats
– ons mooie stadion
– onze eigen spelers
– al onze vrijwilligers
– een andere mening
– de tegenstander en zijn fans
– scheidsrechters en andere officials

Racing ijvert voor:
– een eerlijke strijd
– verdraagzaamheid

Racing is pluralistisch en stelt zich open voor de omgeving waarin ze al heel lang huist.

Racing toont respect voor alle mensen die anders denken, een andere geaardheid hebben of er een andere religieuze overtuiging op nahouden.

Supporteren, mét respect

De club is transparant en eerlijk in haar communicatie, uit respect voor al wie de club volgt.

Iedereen krijgt dezelfde kansen en wordt op een eerlijke manier behandeld.

Wie op Racing naar trainingen en wedstrijden van de jeugd of eerste ploeg wil komen kijken, is van harte welkom. Er is plaats genoeg om te supporteren en een drankje is altijd beschikbaar in de cafetaria of een van de drankstandjes.

De club verwacht dat alle ouders en supporters zich op een waardige en respectvolle manier gedragen, in alle omstandigheden.

We houden van de Engelse manier van aanmoedigen, waar Racing al jaren om bekend staat: vurig, passioneel en met aanstekelijke “songs”.

Racing streeft altijd naar diversiteit, eerlijkheid en hoffelijkheid. Niet naar vulgariteit, scheldpartijen, kwetsende uitlatingen en racistische uitspraken. Racing heeft een hekel aan pesten en pesters.

Gebruik van sociale media

Racing is zeer actief op de sociale media. De club moedigt haar spelers, leden en vrijwilligers aan om dat ook te doen, op een respectvolle manier.

Daarbij hanteert de club een aantal belangrijke principes, voor haar spelers, leden én vrijwilligers.

Nuttig om te weten
* algemene richtlijnen:
– alles wat je op de sociale media zet, is overal en voor iedereen zichtbaar
– let dus op als je persoonlijke informatie of info over de club verspreidt
– verspreid zeker geen vertrouwelijke informatie over de club(leden)
– respecteer alle informatie van de club(leden) en hun privacy

* specifieke richtlijnen:
– je zet geen besprekingen, evaluaties, negatieve commentaren en/of kritiek van/op wedstrijden en (mede)spelers van Racing op sociale media
– zet geen foto’s van (mede)spelers van in de kleedkamer op de sociale media, tenzij met hun uitdrukkelijke toestemming
– kwetsend, grof, lasterlijk, bedreigend en vulgair taalgebruik/fotomateriaal over Racing en zijn leden zijn verboden

Vuistregel: breng Racing Mechelen op geen enkele manier in diskrediet.

Doe geen lasterlijke uitspraken over:
– de club en al haar leden, officials, sponsors, vrijwilligers etc
– andere clubs, fans van andere clubs en (assistent-)scheidsrechters

Gezond verstand: doe niet wat je niet zou willen dat andere mensen met jou doen. Denk goed na voor je iets zegt of online zet. Al wat je online zet, laat sporen na. Zeker als je teleurgesteld of kwaad bent, wacht je beter om iets te posten of te zeggen.

Sancties voor spelers/leden/vrijwilligers van Racing bij niet-naleving:
– een waarschuwing
– een (tijdelijke) schorsing
– schrapping als lid/speler van de club

De richtlijnen zijn van toepassing op de officiële sociale media van Racing Mechelen (Facebook, Twitter en Instagram), en op de niet-officiële media (bv andere Facebook-groepen dan die van Racing), je persoonlijke profiel en het profiel van andere mensen.

Als je lid bent van Racing, dan ben je hoffelijk en draag je respect uit voor je club en al wie aan de club verbonden is.

Slotsom: waar een wil is, is respect!

Respect-links:
Klik hier en bekijk ons Respect-filmpje.
Klik hier en lees meer over de ethische respect-code van de KBVB.
Klik hier en consulteer het huishoudelijke reglement van de Racing-jeugdwerking.

Ruimte voor externe advertenties: