Goed nieuws: Racing bemachtigt een licentie voor 3e én 2e amateur

Het einde van het seizoen nadert met rasse schreden. Racing is nog volop in een spannende titelrace verwikkeld, maar bereidt uiteraard ook al volgend seizoen voor.

En er is goed nieuws op administratief vlak, want Racing heeft zijn licentie te pakken voor volgend seizoen, zowel voor 3e als voor 2e amateur. Want alle clubs uit 2e en 3e amateur moeten zo’n licentie hebben om in de competitie te mogen aantreden.

“De licentie voor 1e amateur is een ander format, waar andere regels gelden”, zegt secretaris Nick Van Reydt.

“Wij hebben dus enkel de licentie voor 2e en 3e amateur aangevraagd. Die licentie heb je nodig om in de amateurreeksen te mogen aantreden, anders zak je terug naar provinciale.”

Wat moet je kunnen aantonen om een licentie te krijgen?

“Ten eerste moet je schuldenvrij zijn. Dat gaat over bondsschulden, RSZ, BTW en de bedrijfsvoorheffing. Je moet al die verschillende instanties contacteren om attesten op te vragen dat je schuldenvrij bent.”

“Ook moet je een overzicht bezorgen van alle loontrekkende spelers, verenigingswerkers en betaalde vrijwilligers van de club + welke functie ze vervullen. Dat gaat van een jeugdtrainer bij de U6 tot de best betaalde speler van de A-kern.”

“Je moet bijvoorbeeld ook over een trainer beschikken met een UEFA A-diploma. Je kan eenmalig een uitzondering vragen, maar dat kan maar één jaar. Dat uitstel hebben wij niet nodig gehad, want  onze hoofdtrainer Dave De Herdt heeft een UEFA A.”

“Verder moet je kunnen aantonen dat je volgend jaar een veld hebt om op te spelen. We zijn dus ook naar IBO, de eigenaar van het hoofdveld, moeten gaan om die overeenkomst te laten ondertekenen.”

Structuur van het bestuur

En er zijn nog voorwaarden om de licentie te bemachtigen. Zo moet je duidelijk uitleggen hoe de structuur van het bestuur in elkaar zit en moet je als club aan een aantal voorwaarden voor “lokale verankering en deugdelijk bestuur” voldoen.

Nick Van Reydt: “Op Racing hebben we 2 structuren die naast elkaar bestaan: de CVBA en de VZW. Die zijn wel verweven met elkaar, maar daar hebben we voor de zekerheid toch wat meer duiding over gestuurd. Want we werken met een Raad van Bestuur en een Dagelijks Bestuur.”

“Die extra uitleg is ook nodig geweest, omdat een aantal bestuursleden die voor Voetbal Vlaanderen de verantwoordelijken voor de club zijn (de zogenaamde blauwekaart-houders) zowel vanuit de Raad van Bestuur als vanuit het Dagelijks Bestuur komen.”

Uiteindelijk was Racing in eerste zit geslaagd voor een licentie voor 2e én 3e amateur. Knap werk!