De KRV geven Racing een financiële Corona-steun

Onder impuls van Marvin Christiaens besloten de Kapelse Racingvrienden om onze club in deze bizarre Corona-tijden een financieel duwtje in de rug te geven en liefst 4.000 euro aan Racing te schenken.

Terry Christiaens: “Amateurvoetbalclubs hebben het momenteel bijzonder moeilijk om het hoofd boven water te houden. De Kapelse Racingvrienden doneren daarom met volle overtuiging dit bedrag aan Racing.”

“Het idee kwam van Marvin Christiaens, de andere bestuursleden Gerd, Freddy en ik gingen meteen akkoord. We verwachten hier geen heropstanding – zeg nooit nooit – maar zo kunnen de eurotjes die nog op de rekening geparkeerd zijn, nog nut hebben voor de club. Het overschot op de rekening zal symbolisch blijven staan uit respect voor alle leden die we mochten verwelkomen in de supportersclub.”

“Ik wens ook nog een woordje van dank en respect te uiten voor elke Racingsupporter of iedereen die ook maar iets met Racing te maken heeft.”

Racing dankt de Kapelse Racingvrienden van harte met deze gulle schenking die zeker nuttig zal besteed worden.