Bart Pepermans is de API van Racing: “Veilig klimaat is belangrijk”

Vanaf volgend seizoen moet elke club een API, een Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit, hebben. Bij Racing zal Bart Pepermans die rol op zich nemen.

Grensoverschrijdend gedrag heeft geen plaats in het voetbal. Toch gebeurt het nog te vaak dat spelers, scheidsrechters en/of clubmedewerkers er het slachtoffer van worden.

Maar liefst 82% van de Vlaamse jongeren is al slachtoffer geweest van psychisch grensoverschrijdend gedrag tijdens het sporten, 55% van fysiek grensoverschrijdend gedrag en 27% klaagt over seksueel grensoverschrijdend gedrag, zo blijkt uit een onderzoek.

De club kunnen (en moeten) een centrale rol spelen om hun omgeving “veilig te maken”. De aanstelling van een club-API is dus geen overbodige luxe, maar een onmisbare schakel om (ook) van onze club een plek te maken waar respect, tolerantie en vertrouwen centraal staan.

Bart Pepermans zal als API van Racing Mechelen de vertrouwenspersoon zijn bij wie mensen terechtkunnen met een klacht.

“Het is belangrijk dat ik met een open en onpartijdige houding de eerste opvang van slachtoffers verzorg, zodat er op tijd kan opgetreden worden in conflictsituaties. Zelf behandel ik de klacht niet, maar schat ik in waar mensen met hun klacht terechtkunnen”, zegt Bart.

“Als API ga ik in dialoog met de mensen, moet ik de mensen bij de feiten laten blijven, vraag ik hen wat ik met hun bezorgdheid moet doen en verwijs ik hen uiteindelijk door naar de juiste persoon of instantie. Dat kan het bestuur van Racing zijn, maar ook Voetbal Vlaanderen of nog een andere instantie.”

Aanwezig op de club en digitaal

“De materie van integriteit en grensoverschrijdend gedrag is me professioneel niet vreemd. Ik ben daar elke dag als coördinerend directeur mee bezig in mijn scholengroep. Die ervaring kan ik zeker gebruiken bij Racing”, gaat Bart Pepermans verder.

“Als API zal ik geregeld op Racing aanwezig zijn, zodat mensen me kunnen aanspreken bij een probleem. Op de website van Racing zal weldra in een aparte sectie ook info komen over mijn rol als API, met mijn telefoonnummer en mailadres erbij. Zo ben ik altijd bereikbaar.”

Belangrijk om te weten: de API is geen aanspreekpunt voor sportieve of sporttechnische klachten.

“Als iemand een vraag heeft waarom zijn kind altijd op de bank moet zitten en weinig speelt of waarom er veel gelopen moet worden tijdens de training, dan is dat een sportieve kwestie. Die vraag of klacht mag niet naar de API komen, maar moet rechtstreeks naar de trainer of de verantwoordelijke van de jeugdwerking.”

“Maar als er een vermoeden is dat een speler altijd op de bank zit, omdat er iets ongepasts gebeurd is tussen de trainer en die speler of bijvoorbeeld tussen die trainer en de mama van die speler, dan kan die persoon zich onheus behandeld voelen en moet die klacht wel naar mij komen.”

“Ik treed daarbij onafhankelijk op, want ik maak geen deel uit van het bestuur. Als API vragen we de mensen om niks weg te moffelen, ook niet als ze bang zouden zijn voor de gevolgen voor hun kind. Alles moet in een positief, open en veilig klimaat besproken kunnen worden.”

Ter info: Bart heeft een API-cursus in twee delen gevolgd bij Voetbal Vlaanderen. Die sessies gingen dieper in op wat gepast en ongepast gedrag is, aan de hand van enkele concrete cases, en hoe je het beste optreedt in het geval van ongepast gedrag.

Daarbij kwam seksueel ongewenst gedrag aan bod, maar ook andere vormen van ongepast gedrag, zoals pesten en fysiek of psychologisch geweld.

Bedankt om deze rol deskundig op te nemen en veel succes, Bart!