Racing-Lille: chalet gaat om 21.30u dicht, tribune sluit om 22.20u

Ook voor de wedstrijd tegen Lille gelden de coronamaatregelen die al van toepassing waren in onze vorige twee thuiswedstrijden.

Hieronder vindt u alle maatregelen opgelijst. We vragen aan alle aanwezige supporters om alle regels strikt toe te passen.

De club wenst de supporters te bedanken voor hun respectvolle gedrag in de matchen tegen Heist en Kalken. Ook tegen Lille rekenen we op hetzelfde respect.

Er is wel een verandering tegenover onze vorige twee wedstrijden. Zo zal het chalet een kwartier voor het einde van de wedstrijd gesloten worden. Op deze manier kan de club beter garanderen dat alle regels ook na de match toegepast worden, wat uiteraard zeer belangrijk is.

Maar geen nood: na de wedstrijd kunt u nog even nakaarten met een drankje, want ook nu zullen onze mobiele obers u in de tribune op uw wenken bedienen.

Tot een halfuur na de match mag u in de tribune blijven zitten en in uw bubbel (!) rustig een drankje nuttigen. Als de match na de reguliere speeltijd (dus zonder eventuele verlengingen en penalty’s) eindigt, kunt u dus tot 22.20u blijven zitten.

Op deze manier zal een meer gespreide uitstroom uit het stadion tot stand komen en is er toch nog de mogelijkheid om een klein babbeltje te slaan.

De club komt met de vervroegde sluiting van het chalet tegemoet aan het verzoek van de politieke en sportieve overheden om de sport centraal te stellen en niet de horeca.

Dit is een zeer belangrijk punt in de betrachting van de club om de komende weken een aanvraag te kunnen indienen om binnenkort voor meer dan de officieel toegelaten 400 toeschouwers te mogen spelen. Alleen als alle regels worden nageleefd, zal aan zo’n mogelijk verzoek gevolg gegeven kunnen worden.

Racing Mechelen vraagt om begrip voor deze maatregel, die trouwens ook bij andere clubs van toepassing is.

In- en uitgang

Ook zaterdag betreedt u de zittribune niet via de zijkant, maar via de deuren beneden aan de kant van de jeugdvelden.

Als u de zittribune verlaat, is dat wél via de zijkanten.

De regels voor Racing – Lille:

– alle toeschouwers nemen plaats in de zittribune, in bubbels van 1, 2, 3 of 4 (u kiest zelf naast wie u zit)

– u heeft een ticket gekocht voor een bepaald vak en neemt uiteraard ook plaats in dit vak: zijtribune F en middentribune D betreedt u door de eerste deur die u tegenkomt om naar de zittribune te gaan, vlak naast het chalet.

Dit is de deur voor de vakken D en F:

Kaartjes met C en E via de andere deur

Heeft u een kaartje voor middentribune C of zijtribune E, dan betreedt u die tribune door de tweede deur die toegang geeft tot de zittribune, dus de deur naast de ingang naar het secretariaat en de spelerszone.

Dit is de deur voor de vakken C en E:

Andere regels:

– tussen de bubbels wordt voortaan een afstand van 1 meter (= 2 lege ipv 3 zitjes) en boven/onder een lege rij gehandhaafd.

– iedereen draagt bij het binnenkomen van het stadion een mondmasker. Het mondmasker mag alleen afgezet worden op het moment dat u op uw zitje plaatsneemt.

– tijdens de wedstrijd is geen circulatie van mensen toegelaten. U mag uw plaats alleen verlaten om naar de wc te gaan.

De vrouwen gebruiken de wc’s IN het chalet. Daar mogen tegen Kalken 2 vrouwen tegelijkertijd binnen: 1 in het vrouwengedeelte en 1 in het mannengedeelte.

De mannen gebruiken de wc’s NAAST het chalet, waar de urinoirs aan de muur hangen. Er is plaats voor 2 mannen: 1 aan elke kant. Daar is geen wasbakje, maar zal wel handgel staan om uw handen te ontsmetten.

De mannen mogen tegen Lille ook gebruik maken van de urinoirs aan de inkom. Ook daar mogen er 2 binnen: 1 aan elke kant.

– tijdens de wedstrijd kunt u in de zittribune drank kopen (plat en bruisend water, cola en bier). Er zullen mensen rondlopen met drankplateaus. U betaalt met jetons en legt die jetons op het plateau als u uw drank gekregen heeft.

– er is geen enkel fysiek contact toegelaten tussen toeschouwers: geen handshakes, geen kussen, geen omhelzingen… + houd 1,5 meter afstand van elkaar.

– volg de stickers op de grond en aan de muren die aangeven hoe u zich moet bewegen. Er is overal 1-richtingsverkeer. Kruisverkeer is absoluut verboden.

– de jeugdbar zal open zijn, maar alleen om de mobiele obers van drank te voorzien. U kan er niet plaatsnemen aan een tafel om er bediend te worden en u mag er ook niet zelf aan de toog bestellen.

– wie geen ticket heeft voor de match wordt uitdrukkelijk gevraagd om niet naar het stadion af te zakken. Samenscholingen aan/buiten het stadion zijn sowieso verboden en strafbaar.