Jeugdtrainer/-coördinator worden op Racing? Kom naar de info-avond!

Racing kijkt naar de toekomst. De toekomst is onze jeugd. 1 + 1 = 2 en dus gaat de club meer investeren in de jeugdwerking.

Racing speelt met zijn jeugd momenteel op het gewestelijke en provinciale niveau. In de toekomst wil groen-wit ook weer actief zijn op het interprovinciale niveau, zoals enkele jaren geleden.

De ontwikkeling van onze jeugdwerking gaat hand in hand met de financiële, organisatorische en infrastructurele uitbouw van de club.

“De terugkeer naar het interprovinciale label is niet van vandaag op morgen te realiseren”, zegt voorzitter François De Keersmaecker. “We zijn realistisch en werken stap voor stap. Maar het is wel ons doel om daar over enkele jaren te staan.”

“In dat opzicht beschikken we nu al over een heel team van goeie jeugdtrainers en jeugdcoördinatoren, met onze TVJO Jan Doncos daar boven. Maar we willen die ploeg versterken en daarom zullen we financieel investeren om nóg meer en nóg betere trainers aan te trekken.”

“Op dinsdagavond 17 december organiseren we op Racing een info-avond voor potentiële jeugdtrainers en jeugdcoördinatoren. Vijf sprekers, waarbij ikzelf, bestuurder Michel Vanstallen, TVJO Jan Doncos en een niet-Racinger, zullen die avond hun visie op jeugdvoetbal en meer bepaald de jeugdwerking van Racing Mechelen uit de doeken doen.”

“We hebben al heel wat uitnodigingen verstuurd naar trainers die we kennen, maar ongetwijfeld zijn er nog heel wat mensen die onze jeugdwerking willen komen versterken, al dan niet in het bezit van een diploma. Die mensen zijn ook van harte welkom op de info-avond.”

Wil u aanwezig zijn op de info-avond van de Racing-jeugdwerking? Meld u dan aan met een mailtje naar onze AVJO Ben Van Reydt: ben.van.reydt@racingmechelen.be. Die aanmelding is verplicht.

Ruimte voor externe advertenties: