Wie is wie?

Jeugdbestuur

Het jeugdbestuur staat in voor de werking van de jeugdopleiding op en naast het veld.

Ben Van Reydt

Jeugdvoorzitter

AVJO

Anke Roelandt

Verantwoordelijke Logistiek & Kledij

Ouderraad

Yara Torrekens

Jeugdsecretaris

Logistiek & Kledij

Jessica Steenmans

Events & Vrijwilligers

Logistiek & Kledij

Brian Nackaerts

Infrastructuur

COVID-19

Ronny Van Aeken

Horeca

infrastructuur

 

Sportieve omkadering

De Sportieve omkadering van de jeugdopleiding maakt integraal deel uit van het jeugdbestuur

Jan Doncos

TVJO

Nick Bequet

Adjunct-TVJO

Jeugdcoördinator Middenbouw (U10-U13)

Gunter Carrez

Jeugdcoördinator Bovenbouw (U14-U21)

Werner De Smet

Jeugdcoördinator Onderbouw (U6-U9)

David Gahete

Afvaardiging jeugdtrainers