Beslissing over heropstart competitie opgeschoven naar 25/1

Vandaag heeft Voetbal Vlaanderen zich tijdens een meeting met de Crisiscel van de KBVB gebogen over de heropstart van de competities in de lagere afdelingen.

Na een vergadering van een 3-tal uur is beslist om voorlopig geen knoop door te hakken over een heropstart of annulering van de competitie.

De Crisiscel wacht het Overlegcomité van 22 januari af en komt op 25 januari dan zelf weer samen om een definitief standpunt in te nemen. Op 25 januari krijgen we dus uitsluitsel.

Het bericht van Voetbal Vlaanderen:

“De Crisiscel van de KBVB is vandaag samengekomen en stelt vast dat de geplande heropstart midden februari 2021 van de amateurcompetities gelet op de huidige omstandigheden en evolutie van de pandemie in het gedrang komt.”

“Indien de sanitaire situatie op korte termijn niet verbetert, is de kans erg groot dat er wordt afgestevend op een blanco seizoen in het amateurvoetbal. De KBVB volgt de situatie en de beslissingen van het overlegcomité in dit verband op de voet. De crisiscel van de KBVB komt op 25 januari 2021 opnieuw samen.”

Klik hier voor het artikel van Voetbal Vlaanderen.