12/01/2019 11:00 K.RC MECHELEN A NIV.2 KATELIJNE KFC NIV.2   –
19/01/2019 09:30 KFC LINT A NIV.3-2 K.RC MECHELEN A NIV.2 PP
26/01/2019 11:00 K.RC MECHELEN A NIV.2 K.SC MECHELEN A NIV.2 PP
02/02/2019 12:30 KSK WAVRIA A NIV.2 K.RC MECHELEN A NIV.2 PP
09/02/2019 11:00 K.RC MECHELEN A NIV.2 KFC DUFFEL A NIV.3-2   –
16/02/2019 11:15 KATELIJNE KFC NIV.2 K.RC MECHELEN A NIV.2   –
23/02/2019 11:00 K.RC MECHELEN A NIV.2 KFC LINT A NIV.3-2   –
09/03/2019 11:30 K.SC MECHELEN A NIV.2 K.RC MECHELEN A NIV.2   –
16/03/2019 11:00 K.RC MECHELEN A NIV.2 KSK WAVRIA A NIV.2 PP
23/03/2019 11:00 KFC DUFFEL A NIV.3-2 K.RC MECHELEN A NIV.2   –
30/03/2019 11:00 K.RC MECHELEN A NIV.2 KATELIJNE KFC NIV.2   –
06/04/2019 09:30 KFC LINT A NIV.3-2 K.RC MECHELEN A NIV.2   –
13/04/2019 11:00 K.RC MECHELEN A NIV.2 K.SC MECHELEN A NIV.2   –
27/04/2019 09:30 KSK WAVRIA A NIV.2 K.RC MECHELEN A NIV.2   –